O nas

DSC_1
Przychodnia Lekarska VITA-MED została założona przez Grzegorza Sobolewskiego - lekarza chorób wewnętrznych, specjalistę geriatrii. Zarejestrowana przez Wojewodę Ciechanowskiego rozpoczęła działalność 1 października 1998 r. - wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000008841.

Początkowo obejmowała opieką lekarską i pielęgniarską osoby powyżej 15 roku życia - mieszkańców Ciechanowa i okolicznych miejscowości. Od marca 2003 r. funkcjonują również gabinety pediatryczne. Zatrudnieni są lekarze - specjaliści pediatrzy, którzy zapewniają opiekę zdrowotną także dla dzieci. Pierwszą siedzibę Przychodni stanowił budynek byłej Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Okrzei 8. W grudniu 2002 r. Przychodnia Lekarska VITA-MED została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Sienkiewicza 71B. Gabinety znajdują się na parterze i na I piętrze. Dla pacjentów niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje specjalny podjazd oraz winda. Znacznie poprawiły się warunki lokalowe - w przestronnych estetycznych pomieszczeniach pracuje obecnie 10 lekarzy, 1 położna oraz 5 pielęgniarek (m. in. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne). W naszej Przychodni oferujemy i gwarantujemy wysoki poziom usług, zgodny z obowiązującymi standardami postępowania medycznego, fachową opiekę lekarską i pielęgniarską. Dyrekcja i pracownicy Przychodni Lekarskiej VITA-MED starają się zapewnić jak najwyższy poziom świadczonych usług. Nasze starania o rozszerzenie oferty zdrowotnej zaowocowały otwarciem nowych poradni specjalistycznych i z pewnością przyczynią się do poprawy dostępności i jakości usług medycznych dla mieszkańców Ciechanowa.