Podstawowa Opieka Zdrowotna

W Przychodni Lekarskiej VITA-MED udzielane są następujące świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
1. Badania i porady lekarskie w gabinetach i wizyty w domu chorego
2. Pełna diagnostyka w zakresie ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
3. Kierowanie na konsultacje i leczenie szpitalne i sanatoryjne
4. Szczepienia obowiązkowe
5. Badania profilaktyczne, bilanse zdrowia
6. Zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, kroplówki), badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego
7. Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, położna środowiskowo-rodzinna
8. Prowadzenie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia
dz_
Godziny pracy Przychodni - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 18.00.
Rejestracja czynna jest od godziny 7.00 do 18.00.

Istnieje również możliwość rejestracji telefonicznej i za pośrednictwem innych osób. Gabinet Zabiegowy i EKG czynny jest w godzinach 7.00 - 18.00 Gabinet Promocji Zdrowia 9.00 - 14.00. Poza godzinami pracy Przychodni w nagłych przypadkach pacjenci przyjmowani są przez lekarzy Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, ul Powstańców Wielkopolskich 2. Pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach lekarze i pielęgniarki udzielają także porad w domu pacjenta (obłożnie chorym). Udzielane są także porady telefoniczne. W ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjenci naszej Przychodni kierowani są na niezbędne badania diagnostyczne (w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego). Na badania radiologiczne i usg pacjenci kierowani są do zakładów, z którymi współpracuje nasza Przychodnia, a na konsultacje specjalistyczne do Poradni Specjalistycznych. W przypadkach koniecznych pacjenci kierowani są do leczenia w szpitalu. W Przychodni funkcjonuje gabinet szczepień wykonujący bezpłatne szczepienia - wg kalendarza szczepień oraz odpłatne - m. in. przeciw grypie, przeciw WZW - na życzenie pacjenta. W gabinecie promocji zdrowia prowadzona jest działalność edukacyjna pacjentów. Specjalista edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia udziela bezpłatnych porad w zakresie m. in. szkodliwości uzależnień, zdrowego żywienia oraz zdrowego stylu życia.